no pain no brain

no pain no brain

50mm 1/50s f/4.5 ISO200

2006-08-11 #