OY-KKS

OY-KKS

10.4mm 1/2000s f/2.8 ISO100

2012-10-06 #